Välkommen till Apicola!

apicola.se - den enkla idén att använda binas pollinering för att skapa gynnsam frösättning och därmed förnyad och ökad återväxt.
Målsättningen är att så långt som möjligt sträva efter en ekologisk och organisk odlig av bin och biväxter samt i samråd med Malmö Biodlarförenig verka för vårt gemensamma bästa. Eftersom föreningen arbetar med Bukfastbin anpassas projektet därtill.