Täckodling & Permakultur 2023

Frön av honungsfacelia, har samlat mängder av frön. Tio gram frön av Blåeld (ca. 3500 frön) kräver tid och tålamod att rensa. Men med tanke på att en fröpåse i handeln innehåller endast 200 frön är det värt besväret..

Det blev en kall maj och regnig juli i år, som ställde till det så det inte riktigt blev som tänkt med planeringen.
Paradisblomster, som tidigare år varit en av mina favoriter har oväntat fröat av sig i mängd och blev till ett besvärligt ogräs, omöjligt rensa bort utan att skada den nya sådden och planteringarna. Problem också med jordreva och svartkämpar som tog över mycket i den allt mer vildvuxna trädgården detta år. Nåväl, de sistnämnda ger ju trots allt något av pollen och nektar till bina, dock inte paradisblomst och lejonsvans som det är mycket av. Har samlat mängder av frön av bl.a. facelia, blåeld och flockel. Man får prova sig fram för vad som fungerar och det blir mer av allt efter hand.

Fossilfritt. Använder enkel cykel så långt som möjligt och el- lådcykel endast vid behov. Blir ändå så illa tvungen hyra bil åtminstone två gånger per år för att hantera de mest skrymmande och tunga materialen till biodlingen.

Med hjälp av app för igenkänning i mobilen upptäcks nya oansenliga växter som t.ex. i år Vårklynne (Valerianella locusta), Rödmire (Anagallis arvensis) och Bitterkrassing (Lepidium latifolium), växter som annars aldrig ens läggas märke till. Har identifierat över hundra växter på tomten, de flesta är biväxter som genom binas pollinering skapar ökade förutsättningar för mångfalden. Bina är också sina egna trädgårdsmästare, i samverkan ökar blommornas pollinering och frösättning i omgivningen efter deras behov.

Försöker vara en del av kretsloppet och lagra den energi som flödar genom systemet i form av sol, vind och vatten. Växternas fotosyntes omvandlar kol i atmosfären till kol i marken, vilket i sin tur ger förutsättningar för jordens miljarder livsviktiga mikrober. Fyller på med organiskt avfall året runt, mängder av ogräs, ensilage och höstlöv för att bättra på jordekosystemet.

Vill inte skada mikroorganismerna i jorden genom att gräva allt för mycket vilket främjar en levande jord som kryllar av mask, insekter och svampar. Så ökar den biologiska mångfalden över och under markytan år efter år om än på en begränsad yta. Målsättningen är att öka på den biologisk mångfalden över lag och här trivs sedan också såväl fasan, koltrast och andra djur, det blir mer av flora och fauna i såväl trädgård som omnejd.

Försöker brädda mångfalden av biväxter år efter år.Man får prova sig fram för vad som fungerar och det blir mer av allt efter hand.

 

Tistelaster.