Honungen är producerat lokalt av buckfastbin, som finns invid Bunkeflo strandängar i sydvästra Malmö och från bikupor som står vid naturreservat nära havet. Ytterligare en bigård är planerad till sommaren 2021vid Hyllievång.

Området är känt för sin artrika flora med en mångfald av växtlighet som ger honungen en rik och mångfacetterad arom, en havsnära honung men unik smak.

Honungen är bedömd av Malmöortens biodlarförening och därmed också godkänd av Sveriges Biodlares Riksförbund.

apicola.se  är momsregistrerat och drivs som enskid firma av biodlare Bertil Kastberg.